Reading Data From a GPIO Pins

خواندن داده از پین های ESP8266

            در این قسمت می خواهیم داده ای را از پین (GPIO) های ESP8266 بخوانیم. توجه داشته باشید که ولتاژی که می خواهیم به پین اعمال کنیم نباید از 3.3 ولت بیشتر باشد.

مانند پروژه ی قبلی برای اجرای این پروژه هم از ESP8266 سری 01 استفاده می کنم.

برای خواندن داده از یک پین دقیقا مانند بورد های آردوینو عمل می کنیم. وبه صورت زیر برنامه ی خود را می نویسیم.

در اول برنامه ما کتابخانه ی ESP8266 را صدا می زنیم. برای خواندن اطلاعات از ارتباط سریال استفاده می کنیم. در آخر هم که پین صفر را هر یک ثانیه می خوانیم. و در سریال منیتور نمایش می دهیم.

دیدگاه ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.